ברוך הבא לאתר www.otentivee.co.il (להלן -“האתר”), את האתר מפעילה חברת אותנטבעי – מזון טבעי בע”מ., הפועלים 16 דימונה  (להלן – “החברה” או “מנהל האתר”).
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.